โครงการน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ครั้งที่5 13 กรกฎาคม 63

Category: NEWS & ACTIVITY

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 NCI ได้จัดกิจกรรม CSR (โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 5) ที่โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อบริจาคสิ่งของ อาทิ นมกล่อง อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อกีฬา แก่เด็กๆ ที่โรงเรียน

02 February 2023

Viewed 2968 time

Engine by shopup.com