• บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกพนักงาน ด้วยค่านิยม 7 ประการของ NCI โดยจัดกิจกรรมที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก รุ่นที่ 7 ในวันที่ 18-19 มีนาคม รุ่นที่ 8 วันที่ 27-28 พฤษภาคม และรุ่น 9 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566

  05 Oct 2023

  Viewed 2656 times

 • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ทางบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ในช่วงเช้า ให้พนักงานร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร

  05 Oct 2023

  Viewed 1078 times

 • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 NCI ได้จัดกิจกรรม CSR (โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 5) ที่โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อบริจาค..

  02 Feb 2023

  Viewed 2968 times

 • บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Quality Mindset สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้าง Mindset หรือทัศนคติที่ดี เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 16, 23 กุมภาพันธ์ และ10 มีนาคม 2566

  05 Oct 2023

  Viewed 570 times

 • NCI ได้ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2022 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในผลงานเรื่องเบาหวิว..

  02 Feb 2023

  Viewed 623 times

 • NCI ตระหนักถึงการประสบอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน นอกจากความสูญเสียที่เกิดกับพนักงานแล้วนั้น ยังส่งผลต่อองค์กรทั้งนี้สามารถลดความรุนแรง..

  02 Feb 2023

  Viewed 587 times

 • บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Quality Awareness สำหรับพนักงานเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 24 มีนาคมและ 21, 28 เมษายน 2566

  05 Oct 2023

  Viewed 568 times

 • วันที่ 11 เมษายน 2566 บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น

  05 Oct 2023

  Viewed 511 times

 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ถือเป็นวันครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้ง บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด โอกาสนี้จึงจัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญบริษัท ตักบาตรอาหารแห้งตอนเช้า กิจกรรมแจกรางวัลอายุงานนานและร่วมกันรับประทานอาหาร

  05 Oct 2023

  Viewed 590 times

 • บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (สน.นค.) ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณวัดไทยงาม ตำบลโคกแย้

  05 Oct 2023

  Viewed 538 times

 • บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัดได้เข้าร่วมโครงการ “กนอ. ช่วยชีวิตด้วย โลหิตอุตสาหกรรม” ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

  05 Oct 2023

  Viewed 539 times

 • บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร NCI Competency Management สำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งพนักงาน และสามารถวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 มิถุนายนและ16 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  05 Oct 2023

  Viewed 1026 times

Engine by shopup.com